KONTAKT
Projekt MatLust

Tel: 08-523 048 05
E-post: matlust@sodertalje.se
Adress: Kvarnbergagatan 14 A 151 36, Södertälje
Följ oss på: Facebook

Upphandlingar

Aktuella upphandlingar:

>> TI 2018-0151: Rådgivning EU-frågor och finansiering. Deadline: 180707. Se förfrågningsunderlag här.

>> TI 2018-0152: Rådgivning livsmedelskoncept. Deadline: 180707. Se förfrågningsunderlag här.