KONTAKT
Projekt MatLust

Tel: 08-523 048 05
E-post: matlust@sodertalje.se
Adress: Kvarnbergagatan 14 A 151 36, Södertälje
Följ oss på: Facebook

Save the date! Food Planning – var finns maten i samhällsplaneringen?

Save the date! Food Planning – var finns maten i samhällsplaneringen?

2019-01-31: Save the date! Food Planning – var finns maten i samhällsplaneringen?


Boka in torsdag 31 januari 2019 för en heldagskonferens om samhällsplanering för livsmedelssäkerhet och hållbar matproduktion!

Varför har planering för livsmedelsförsörjning länge inte funnits på agendan? Vad innebär planering för matsäkerhet på olika nivåer i samhället; nationellt, regionalt, lokalt? Vilka samtida erfarenheter finns som vi kan lära av? Vilka roller har olika aktörer: näringsliv, myndigheter, offentlig sektor och ideella organisationer?

Under dagen varvar vi föreläsningar, utställningar, mingel och fördjupande seminarier.

Huvudtalare:

  • Kevin Morgan, professor i governance and development vid Cardiff University
  • Madeleine Granvik, docent och forskare inom Planning for sustainable development and management of urban-rural interactions, vid SLU.

Under seminarierna finns möjlighet att mötas kring hur Food Hubs fungerar och kan etableras, Länsstyrelsens beredskapsutredning/regionala livsmedelsstrategi och arbetet med kommunala planprocesser för hållbar livsmedelsförsörjning.

Konferensen vänder sig till alla som arbetar med eller på annat sätt engagerar sig i frågorna om hållbara livsmedelssystem i normalläge såväl som vid kris. Vi tror att fruktbara möten äger rum när människor från olika verksamhetsområden möts och välkomnar representanter för näringsliv, akademi, offentlig sektor, myndigheter och idéburna organisationer.

Konferensen är en fristående fortsättning på konferensen Food Systems for the Future. Den är kostnadsfri och äger rum i samband med Södertälje Science Week.

 

Vid frågor, kontakta Maria Micha (maria.micha@sodertalje.se eller 08-52306440)