KONTAKT
Projekt MatLust

Tel: 08-523 048 05
E-post: matlust@sodertalje.se
Adress: Kvarnbergagatan 14 A 151 36, Södertälje
Följ oss på: Facebook

(FULLBOKAT) Rykande färsk rapport: Mjölk, havre eller soja?

(FULLBOKAT) Rykande färsk rapport: Mjölk, havre eller soja?

2019-02-19: (FULLBOKAT) Rykande färsk rapport: Mjölk, havre eller soja?


OBS! Evenemanget är fullbokat men anmäl dig gärna till väntelistan via mail till maria.micha@sodertalje.se.

Det finns också möjlighet att följa seminariet via videolänk. 

En jämförelse mellan komjölk och växtbaserade alternativ gällande miljö, klimat och hälsa.

Den 19 februari bjuder MatLust in till ett spännande seminarium där Gunnar Rundgren, internationellt erkänd expert på jordbruk och livsmedelssystem, presenterar sin rapport “Mjölkprodukter och vegetabiliska alternativ – miljö, klimat och hälsa” som han gjort på uppdrag av MatLust.

Bakgrund

Produktion av animalier och vegetabilier påverkar bland annat vatten, kretslopp av näringsämnen, biodiversitet, klimat och markens bördighet. Rapporten redovisar resultat av forskning på detta område, med fokus på produkter med samma användningsområde och funktion samt ett liknande näringsvärde som mjölkprodukter. Rapporten diskuterar hur svenskt jordbruk skulle kunna se ut vid ersättning av nuvarande mjölkprodukter mot vegetabiliska alternativ och vilka kost- och miljöeffekter det kan ha. I vilken utsträckning passar olika produktionssystem in i ett ekologiskt jordbruk, och i vilken utsträckning kan produktionen ske i Sverige? Frågor runt social hållbarhet, som sysselsättning, landsbygdsutveckling och sårbarheten i livsmedelskedjan diskuteras också, tillsammans med frågor om näringsinnehållet.

Slutsatser

Slutsatser från rapporten är att jämförelser av påverkan på miljö och hälsa av mjölk respektive vegetabiliska mjölkalternativ är komplext. Inom jordbruket finns produktionssystem på gårdarna och många flöden och interaktion mellan olika gårdars produktion och senare led i livsmedelskedjan. Det är därför svårt att isolera en produkt från sitt sammanhang, och förändringar på ett ställe kan ge oväntade effekter på annat håll. För det mesta är de ömsesidigt beroende av varandra, och vårt jordbrukssystem blir mer hållbart och mindre sårbart om vi kombinerar vegetabilier och animalier på ett klokt sätt. Havre, baljväxter och mjölk passar utmärkt att producera på en och samma gård, och det mesta tyder på att detsamma gäller kosten. ”Kriget i mejeridisken” är alltså kanske inte i första hand en fråga om vilken produkt som är bäst eller sämst för miljön eller hälsan, utan är snarare en strid mellan världsbilder, värderingar och olika kommersiella intressen.

Om seminariet 19 februari

Under seminariet bjuder vi på provsmakning av av nya, innovativa produkter på temat. Med på seminariet deltar också Anna K Sjögren, kostvetare och frilansskribent som har bidragit i de delar av rapporten som rör hälsa och näringsinnehåll. Det kommer också att finnas möjlighet att ställa frågor till Gunnar Rundgren, Anna K Sjögren och oss på MatLust.

Notera att MatLusts ambition med denna rappor inte är att ta ställning utan att problematisera hållbarhetsfrågorna och låta komplexiteten i frågeställningarna komma fram.

Seminariet är kostnadsfritt.

Program

14:00
Helena Nordlund, MatLust, hälsar välkomna och ger bakgrund till Gunnar Rundgrens uppdrag.

14:15
Gunnar Rundgren presenterar sin rapport kring mjölk och växtbaserade alternativ, beställd av MatLust

15:00
Paus med lättare förtäring och provsmakning av två svenska produkter på temat: Gräsbetesmjölk från Resta Gård i Örsundsbro samt hampadryck från företaget Hempster i Stockholm. 

15:30
Frågor och samtal kring rapporten. Anna K. Sjögren som bidragit med avsnitten kring hälsa och näring medverkar.

 

Välkommen!

(Foto: Ann-Helen Meyer von Bremen och Gunnar Rundgren)