KONTAKT
Projekt MatLust

Tel: 08-523 048 05
E-post: matlust@sodertalje.se
Adress: Kvarnbergagatan 14 A 151 36, Södertälje
Följ oss på: Facebook

Mindre svinn – mera vinn: om förpackningar som minskar matsvinnet och underlättar återvinning

Mindre svinn – mera vinn: om förpackningar som minskar matsvinnet och underlättar återvinning

2019-06-04: Mindre svinn – mera vinn: om förpackningar som minskar matsvinnet och underlättar återvinning


Hur kan förpackningens utformning och egenskaper bidra till minskat resursslöseri och kanske till och med påverka vårt beteende?

Välkommen till en eftermiddag där vi  gästas av Fredrik Wikström, docent i miljö- och energisystem vid Karlstads universitet, och Björn Andersson från FTI, Svenska Förpacknings- och Tidningsinsamlingen AB, för att reda ut en del begrepp kring förpackningar och deras miljöpåverkan.

I valet av livsmedelsförpackning finns många miljöaspekter att tänka på. Den viktigaste funktionen är oftast att förpackningen ska hjälpa konsumenten att använda hela varan så att inget livsmedel slängs. Fredrik berättar om den senaste forskningen och om vilka förpackningsfunktioner som är viktiga att tänka på för olika produkter.

Förpackningen bör också utformas så att man som konsument lätt kan källsortera den. Här finns många fallgropar att ta hänsyn till, och tyvärr hamnar allt för många förpackningar i soporna på grund av att  förpackningsdesignen försvårar för konsumenten att göra rätt. FTI jobbar för att producenterna ska välja förpackningar som går bra att återvinna från början och om detta berättar Björn Andersson. Miljödebatten om förpackningar handlar mycket om materialval och mängder, men det finns mycket mer att tänka på.

Nya tankar och perspektiv utlovas!

Tid: 13:00-15.30.
Plats: Rival, Mariatorget 3, Stockholm.
Övrigt: Främst för MatLusts målgrupp (små- och medelstora livsmedelsföretag) men andra intresserade är också välkomna. Missa inte förmiddagens seminarium på samma plats: Introduktion till Livsmedel och Hållbarhet. Klicka här för mer info!

Om Fredrik Wikström

Fredrik Wikström är docent i Miljö- och energisystem vid Karlstads universitet. Hans forskning handlar om hur olika förpackningsfunktioner påverkar konsumenters beteende vad gäller matsvinn och källsortering, och vad som då händer med produktens totala miljöpåverkan. Han leder tillsammans med kollegan Helén Williams den internationellt ledande gruppen inom området, Packaging Saves Food Research Group och samverkar med både myndigheter och företag för att förpackningsfunktionernas miljöinverkan ska uppmärksammas mer.

Om Björn Andersson

Björn Andersson är Key Account Manager på FTI, Svenska Förpacknings- och Tidningsinsamlingen AB.
FTI ägs av näringslivet och driver insamlingssystemet för förpackningar från hushållen i Sverige. FTI jobbar mycket med att hjälpa företag till bra val i sina förpackningar för att öka och underlätta återvinningen. Till hjälp i detta arbete har FTI tagit fram ett informationsmaterial som skall hjälpa företagen i utformningen av förpackningarna.

Vid frågor om seminariet, kontakta Maria Micha, MatLust (e-mail: maria.micha@sodertalje.se, telefon: 08-523 06440)