KONTAKT
Projekt MatLust

Tel: 08-523 048 05
E-post: matlust@sodertalje.se
Adress: Kvarnbergagatan 14 A 151 36, Södertälje
Följ oss på: Facebook

Heldagsseminarium: Introduktion till Hållbarhet & Livsmedel

Heldagsseminarium: Introduktion till Hållbarhet & Livsmedel

2017-03-30: Heldagsseminarium: Introduktion till Hållbarhet & Livsmedel


Stärk företaget med hållbarhet

Därför ska du komma på seminariet:

  • Du vill arbeta strategiskt med hållbarhet för tillväxt och ökad konkurrenskraft i företaget.
  • Du vill stärka kompetensen kring hållbarhet och livsmedel på företaget, göra medvetna val och minska företagets miljö- och klimatbelastning.

Målgrupp:

  • Små och medelstora livsmedelsföretag som vill växa genom ökad hållbarhet och som går – eller vill gå – något av MatLusts utvecklingsprogram.

Bakgrund:

Södertälje kommun är ledande i landet på hållbar mat. Det är ett resultat av forskning, politiska beslut och en medveten satsning sedan ca 15 år tillbaka. Nu ger vi små och medelstora livsmedelsföretag möjlighet att ta del av dessa kunskaper och erfarenheter.

Idag är medvetenheten stor om matens direkta koppling till miljö och hälsa. Vår vision är ett hållbart matsamhälle och en livsmedelsnäring som är både hållbar och lönsam.

Under seminariet kommer vi att visa forskning om hållbar mat och varför det är viktigt att du som företagare får kunskaper som du kan omsätta i din verksamhet. Medverkar gör också företagare som berättar hur de integrerat hållbarhet i affärsmodellen får att nå framgång.

Seminariet är en berättelse om bakgrunden till Södertäljes framgångar och MatLust, våra mål och den utveckling vi vill arbeta mot tillsammans med livsmedelsföretagen i Stockholmsregionen.

Program:

10:00  Välkommen & Inledning.

10:15  Den breda bilden av maten idag. Globala trender, livsmedelspolitik, livsmedelskedjan och konsumenternas efterfrågan. Gästföreläsare: Gunnar Rundgren.

11:00  Det hållbara jordbruket. Östersjön och forskning.

11:30  Södertäljes framgång och vägen dit. En unik resa från forskning till handling.

12:00  Lunch & nätverkande.

13:15  Återblick & deltagarnas frågor.

13:30  Hållbarhet i affärsmodellen. Företagscase: Järnaglass. Gästföreläsare: Henrik Cevert.

14:30  MatLusts utvecklingsstöd till företag. Utvecklingsprogram, produktutveckling, temanätverk m.m. Möjlighet till individuell rådgivning om MatLusts stöd.

15:00  Avslut.

Anmäl dig via länken ovan till höger.