KONTAKT
Projekt MatLust

Tel: 08-523 048 05
E-post: matlust@sodertalje.se
Adress: Kvarnbergagatan 14 A 151 36, Södertälje
Följ oss på: Facebook

Efterfrågan ger nya marknadsmöjligheter – fokus Grönsaker

Efterfrågan ger nya marknadsmöjligheter – fokus Grönsaker

2019-02-11: Efterfrågan ger nya marknadsmöjligheter – fokus Grönsaker


Under februari och mars anordnar BERAS International och Ekologiska Lantbrukarna fyra möten med fokus på nya marknadsmöjligheter. Vid mötena träffas producenter och konsumenter, säljare och köpare, lantbrukare och upphandlare för att diskutera hur vi kan möta den ökade efterfrågan på mat som är producerad på ett hållbart och klimatvänligt sätt.

Vi på MatLust deltar förstås vid mötena för att bidra till diskussionern om hur vi kan skapa en mer hållbar livsmedelsproduktion – och vi välkomnar företag inom livsmedelsnäringen att delta, nätverka och hitta nya samarbeten.

Andra mötet sker måndagen den 11 februari på Hornuddens trädgård, Strängnäs. Fokus för mötet är Grönsaker.

Välkommen!